Boşanma Süreci Nasıl İşler? 

Ülkemizde boşanma süreci farklı boşanma türüne göre farklı şekilde işlemektedir. Boşanma avukatı tutulması halinde her iki farklı türde boşanma davalarının takibinin yapılması ve herhangi bir olumsuz durum olmaması halinde çiftlerin boşanmadan zararlı şekilde ayrılmamaları söz konusudur. Söz konusu farklı iki boşanma türünün anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olduğunu söyleyebiliriz.

Anlaşmalı boşanma türünde çiftler, boşanma şartları konusunda anlaşmışlardır ve boşanma herhangi bir uzatmaya ihtiyaç duymadan tek celsede tamamlanabilir. Çekişmeli boşanma türünde ise çiftlerin ve tanıkların dinlenmesi ile birlikte, diğer süreçler de boşanmaya yansır. Bu tür durumlarda boşanmanın daha uzun sürebilmesi söz konusudur. Boşanma avukatı ister çekişmeli, ister anlaşmalı boşanmada kanunlara uygun ifade ve taleplerin yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çiftlerin boşanma kararı alabilmeleri için ortada belirli sebeplerin olması gerekmekte. Bunların en başında zina ve aile içi şiddet gibi nedenler gelmekle birlikte, şiddetli geçimsizlik, çiftlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmesi veya suç işliyor olması, zihinsel hastalıklar da boşanma davası açabilmek için yeterli gerekçelerdir. Daha sonra boşanma avukatı davacı tarafın iddialarını ve isteklerini mahkemeye taşıyarak süreci başlatır.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanmanın anlaşmalı boşanma olması durumunda, boşanma avukatı olarak seçeceğiniz yetkilinin de size belirteceği gibi, tek celsede boşanmak söz konusudur. Boşanma süreci hazırlanacak dava dosyasının başvurulacak mahkemeye teslim edilmesinin ardından başlar. Bu dava dosyaları avukatlar tarafından kolaylıkla hazırlanabilir. Dava ister anlaşmalı ister çekişmeli olsun dava dosyasının hazırlanması ilk adımdır. Dava dosyasını inceleyen yetkili mahkeme davanın açılıp açılamayacağı hakkındaki kararını verdikten sonra boşanma davası açılmış olur.

Sonraki süreçte ise davayı açan taraftan dava dilekçesi alınır. Bu dilekçeye ilişkin davalı tarafın cevabı alındıktan sonra, bu cevaba istinaden davacıdan bir cevap dilekçesi talep edilir. Son olarak davalı tarafın ikinci kez cevap dilekçesi göndermesiyle, davanın mahkemede görülmesi sürecine geçilir. Eğer davalı taraflar şiddetli geçimsizlik veya herhangi bir nedenden dolayı anlaşmalı olarak boşanıyorlarsa dava tek celsede sonlanabilir. Fakat eğer çiftler arasında ortada bir anlaşma yoksa ve mal paylaşımı ve tazminat gibi konularda mahkemenin kararına ihtiyaç duyuluyorsa bu tür durumlarda dava süreci tek celsede sonuçlanmayabilir. Eğer varsa tanıklar dinlenebileceği gibi, çiftlerin ayrı ayrı mal varlıklarına ve gelir durumlarına da bakılmaktadır. Özellikle çocuklu çiftlerde velayet konusunda bir anlaşmazlık varsa bu tür boşanma davaları daha uzun sürebilmektedir. Davanızın türüne göre boşanma avukatı size gerekli olan bilgiyi vereceği gibi yönlendirmeleri de yapacaktır.

İyi Bir Avukat Neden Önemlidir?

Çekişmeli türde davalarda iyi bir boşanma avukatı haklarınızı korumanız ve davayı kazanmanız konusunda büyük fayda sağlayabilir. Çocukların velayetini kimin alacağı, mal paylaşımı ve tazminat gibi konularda hatalı tarafın ortaya çıkarılması veya haksız iddiaların çürütülmesi gibi konularda bir boşanma avukatı davaya usulünce sürdürme konusunda güvenilmesi gereken kişidir. İyi bir avukat sahibi olmayan kişiler haksız yere pek çok hakkından feragat edebilirler. Avukatlar ayrıca müvekkillerine bir güvence sağlayarak kişilerin boşanma sürecinde sakin kalmasını ve olumsuz bir durum oluşturacak bir hataya düşmemelerini de sağlarlar. İyi bir avukat tüm bunların yanı sıra, ister anlaşmalı ister çekişmeli boşanma olsun, boşanma sürecindeki tüm kanuni gereklilikleri de yerine getirir. İyi bir avukat kişilere yasal haklarını da hatırlatarak benzer dava örneklerinden yola çıkıp müvekkilinin haklarını korur. Tüm bu açılardan bir boşanma avukatı bir boşanma davası taraflara büyük avantaj sağlayabilir.