Ceza Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar? 

Bir kişiye bir suç hakkında dava açılması halinde, bu tür kişilerin savunmasını ceza avukatları yapmaktadır. Ceza avukatı çok büyük suçlar için bir kişiyi savunabileceği gibi, küçük olarak addedilen suçlarda da haklarının savunulması için mutlaka bir ceza avukatı gerekmektedir. Bununla birlikte özellikle büyük suçlarla hakkında dava açılmış kişilerin haklarında yeterli delillerin bulunması halinde makul cezalar alabilmelerinin tek yolu da bir ceza avukatıdır.

Ceza Suçları ve Türleri

Ülkemizde hukuk gereği ceza suçları belirli sınıflara ayrılmıştır. Sulh ceza mahkemeleri bu suçlar arasında en basit suçlar hakkında inceleme yaparak karar verirken, asli ve ağır ceza mahkemelerinde suçun seviyesi ve boyutu da artış gösterir. Ağır ceza mahkemeleri hakkında en az 5 yıl ve üstü sürelerle ceza istenen kişilerin davalarına bakılır. Danışman olarak seçeceğiniz ceza avukatı hakkınızda açılan davanın türü ve özellikleri hakkında sizi mutlaka bilgilendirecektir. Asli ceza mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinde görülen davaları birbirinden ayırmak için şu şekilde bir örnek vermek mümkündür: Bir kişinin diğerini tehdit etmesi durumunda bu dava asli ceza mahkemesinde, kişinin diğerini ölümle tehdit etmesi durumunda ise dava ağır ceza mahkemesinde görülecektir. Ceza avukatı ise dava türü ne olursa olsun, davalı tarafın savunan avukatlardır. Davalı tarafın avukatı olan ceza avukatlarının amacı kişilerin suçlu olmadığını ispatlamak, eğer kişinin suçlu olmadığını ispatlayamıyorsa bu durumda kişilere makul veya en az cezayı aldırmaktır. Suçun büyüklüğü ne olursa olsun, ceza avukatı kişiler için mahkeme sürecinde olmazsa olmazlardandır.

Ceza Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

Ceza avukatları yasalar ve hukuk tarafından alınmış kararlara aykırı bir şekilde davranan veya davrandığı iddia edilen kişilerin davalarına bakarlar. Bu davalara örnek olarak hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık gibi ağır ceza mahkemesinde görülecek davalara örnek gösterilebileceği gibi, küçük çapta kavga etme, küçük tehditler ise sulh veya asli ceza mahkemelerinde görülecek davalara örnek olarak gösterilebilir.

Ceza avukatı, davalılar hakkında delillerin toplanması ve delillerin mahkemeye sunulması, davalının savunmasının yapılması ve cezai hukuk ilkelerinin yerine getirilmesi konusunda mahkeme sürecine büyük katkıda bulunurlar. Avukatların temel amacı müvekkillerinin ceza hukukuna uygun cezaları almalarını sağlamak, eğer suçsuzlarsa bunu ispat etmek veya mümkün olan en düşük cezayı almalarını sağlamaktır. Bu noktada ister ciddi ister hafif bir suçla suçlanan kişilerin ceza avukatlarına ihtiyaç duyduklarını söylemek mümkündür.

Ceza Avukatı Neden Gereklidir?

Bir avukat temel olarak, yasayı kişilerden daha iyi bilen, çok sayıda davaya girerek daha önceki örnekleri inceleyen ve bunlardan çıkarımlar yapan yetkililerdir. Bu nedenle ceza avukatları kişilerin haklarının korunması konusunda en tecrübeli şekilde adımlar atacak kişilerdir. Bir suçla suçlanan kişi her ne kadar suçsuzluğuna inansa da ve bunu dile getirse de, hukuk ve mahkemeler sadece kişilerin ifadelerine değil, aynı zamanda delillere ve tanıklara göre de hareket eder. Bir ceza avukatı hem delillerinin mahkemeye sunulması konusunda hem de konu ile alakalı şahitlerin mahkemeye çağırılması konusunda müvekkiline destek olacak şekilde çalışır. Kişilerin ister tutuklu ister serbest olarak yargılanma durumlarında, delil ortaya çıkarma veya mahkeme sürecine müdahale etme gibi bir yetkileri yoktur. Fakat bir ceza avukatı bu konuda çalışmalar yürüterek davaya katkıda bulunabilir. Ülkemizde en başarılı şekilde ceza avukatlığı hizmetinin Mersin ceza avukatı bürolarında sağlanan bir hizmet olduğunu, bununla birlikte diğer şehirlerimizde de çok sayıda ceza avukatının müvekkillerinin haklarını koruduğunu söyleyebiliriz.